Адміністративна відповідальність
Адміністративна діяльність: Навчальний посібник
Адміністративна процедура та адміністративні послуги
Адміністративне право України: Навчально-методичні реко
Адміністративно-процедурні провадження у дозвільній сис
Административная деятельность ОВД
Административная деятельность органов внутренних дел
Административная ответственность в СССР

Адміністративне право України: Навчально-методичні реко

Название: Адміністративне право України: Навчально-методичні реко
Цена: 0.2
Товар: Универсальный в виде текста (0 кб)
Скидки: На товар предоставляется скидка постоянным покупателям в размере 5%
Описание: Описание товара Адміністративне право України: Навчально-методичні реко

Адміністративне право України: Навчально-методичні
рекомендації для слухачів і студентів факультету заочного та
дистанційного навчання / Укл.: К.К. Афанасьев, А.П. Головін,
I.E. Кутова, СІ. Саснко; МВС України, Луган. держ. ун-т внутр.
справ. - Луганськ: РВВ ЛДУВС, 2006. - 80 с

Зміст
1. Розділ 1. Загальні положення З
2. Розділ 2. Тематичні плани 6
3. Розділ 3. Методичні рекомендації,
плани та завдання до семінарських
і практичних занять 16
4. Розділ 4. Варіанти контрольних робіт
та вимоги щодо їх виконання 32
5. Розділ 5. Питання для підготовки до іспиту 65
6. Розділ 6. Рекомендована література 71

Дані навчально-методичні рекомендації містять загальні положення, тематичні
плани, методичні вказівки до вивчення окремих тем, плани семінарських
і практичних занять за курсом, завдання та вимоги до написання контрольних
робіт, список літератури та нормативних актів.
Розраховані на студентів і слухачів вищих навчальних закладів системи
МВС України, можуть бути корисними студентам і викладачам юридичних ВНЗ
і факультетів.

Информация: Дополнительная информация о товаре Адміністративне право України: Навчально-методичні реко

Данная книга, являются собственностью его уважаемых авторов и предназначены исключительно для ознакомительных целей. Если вы желаете чтоб произведение было удалено пишите мне на имейл.

Загружен: 10 Февраля 2009 года, Вторник
Просмотр:
Адміністративне право України: Навчально-методичні реко
Статистика:
Продажи: 1 Возвраты: 0
Отзывы к товару Адміністративне право України: Навчально-методичні реко
всего: 1
Показать
положительных: 1
Показать
отрицательных: 0
Показать
Отзывы:
Положительные и отрицательные отзывы
9 Ноября 2010 года, Вторник Положительный
Отзыв:
Спасибо!

Похожие товары

 • Державне право зарубіжних країн

  Державне право зарубіжних країн

  Коваль В. С, Медведєв Ю. Л. К-56 Державне право зарубіжних країн: Навчально- методичний посібник до семінарських та індивідуальних занять з курсантами й студентами другого курсу / МВС України, Лутан. акад. внутр. справ ім. 10-річчя незалежності Украї...


 • БЮДЖЕТНО-НАЛОГОВАЯ ПОЛИТИКА

  БЮДЖЕТНО-НАЛОГОВАЯ ПОЛИТИКА

  SBN 966–574–419–4 У процесі підготовки даного посібника було використано навчальні, мо-нографічні та періодичні видання з питань бюджету та податків провідних вітчизняних та зарубіжних учених-економістів, здійснено синтез новітніх досліджень із цієї ...


 • 5 учебников Аграрное право Украины(на украинском языке)

  5 учебников Аграрное право Украины(на украинском языке)

  Вам предоставляетеся возможность получить 5 учебников по аграрному праву Украины по уникальной цене. Гайворонський, Жушман - Аграрне право України, 2003 Крупка - Аграрне право України, 2006 Погрібний - Аграрне право України, 2006 Погрібний - Аграрне ...


 • Адміністративна діяльність: Навчальний посібник

  Адміністративна діяльність: Навчальний посібник

  Адміністративна діяльність: Навчальний посібник / За заг. ред. д.ю.н., доцента О.І.Остапенка. - Львів: ЛІВС, С 2002 р. - 252с. Автори посібника: кандидат юридичних наук, доцент Новіков В.В. (вступ, розділ II, § 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13); кандидат ...


 • 5 учебников Аграрное право Украины(на украинском языке)

  5 учебников Аграрное право Украины(на украинском языке)

  Вам предоставляетеся возможность получить 5 учебников по аграрному праву Украины по уникальной цене. Гайворонський, Жушман - Аграрне право України, 2003 Крупка - Аграрне право України, 2006 Погрібний - Аграрне право України, 2006 Погрібний - Аграрне ...


 • Ділові ігри. Збірник конкретних ситуацій: навчальний по

  Ділові ігри. Збірник конкретних ситуацій: навчальний по

  Ржевська А. І., Бурбело О.А. Ділові ігри. Збірник конкретних ситуацій: навчальний посібник. - Луганськ: 2001. - 170 с. Навчально-методичний посібник. призначений для проведення практичних занять з дисципліни "Комерційне право". У н...


 • Кримінальне право України. Підручник

  Кримінальне право України. Підручник

  Зміст РОЗДІЛ І Поняття і система кримінального права. Наука кримінального права § 1. Поняття кримінального права § 2. Загальна характеристика нового Кримінального кодексу України § 3. Завдання, функції та принципи кримінального права § 4. Система кри...


 • Організація діяльності дільничного інспектора міліції

  Організація діяльності дільничного інспектора міліції

  Афанасьєв К.К., Бережной А.В., Головін А.П., Ткаченко В.І. А-94 Організація діяльності дільничного інспектора міліції: Навчаль-ний посібник. / МВС України, Луган. держ. ун-т внутр. справ. – Луганськ: РВВ ЛДУВС, 2006. – 200 с. З М І С Т Передмова...


 • БАНКРУТСТВО та його правове регулювання

  БАНКРУТСТВО та його правове регулювання

  Зміст: ВСТУП....................................................................................................................3 РОЗДІЛ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ РЕГУЛЮВАННЯ БАНКРУТСТВА 1.1 Законодавство про банкрутство.........................


 • Земельне право України:Підручник / М. В. Шульга

  Земельне право України:Підручник / М. В. Шульга

  Земельне право України:Підручник / М. В. Шульга 3-51 (кер. авт. іШЛ.), Г. В. Анісімова, Н. О. Багай, А. П. Гетьман та ін.; 3а ред. М. В, Шульги. -К: Юрінком Інтер, 2004. - 368 с. У підручнику на основі чинного земельного законодавства викладено найб...


Этот домен продается здесь: telderi.ru, и еще много других